10.YreinleGel.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799558/10.YreinleGel.mp3.html
  11.Yalnzkurt.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799557/11.Yalnzkurt.mp3.html
  09.anakkale.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799546/09.anakkale.mp3.html
  06.BizanslDilber.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799538/06.BizanslDilber.mp3.html
  07.Karagl.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799537/07.Karagl.mp3.html
  08.Muska.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799536/08.Muska.mp3.html
  13.Karaba.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799308/13.Karaba.mp3.html
  12.Sevdalehit.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799307/12.Sevdalehit.mp3.html
  14.VarMsn.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799306/14.VarMsn.mp3.html
 04.AdamGibi.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799270/04.AdamGibi.mp3.html
  05.VayDelikanlGnlm.m
       p3
http://www.ziddu.com/download/2799269/05.VayDelikanlGnlm.mp3.html
  02.SahtePatlcan.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799203/02.SahtePatlcan.mp3.html
  03.MemleketMeselesi.
       mp3
http://www.ziddu.com/download/2799202/03.MemleketMeselesi.mp3.html
  01.PusuGzlm.mp3 http://www.ziddu.com/download/2799159/01.PusuGzlm.mp3.html
    12AkaGel.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629314/12AkaGel.mp3.html
    11AkszBitmesin.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629313/11AkszBitmesin.mp3.html
    09YanndaBenVarm.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629289/09YanndaBenVarm.mp3.html
    08SanaDoyamadm.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629288/08SanaDoyamadm.mp3.html
    10AkYemini.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629287/10AkYemini.mp3.html
    07DurgunSular.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629286/07DurgunSular.mp3.html
    06MahsurKaldm.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629285/06MahsurKaldm.mp3.html
    01NasipDegilmi.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629228/01NasipDegilmi.mp3.html
    04IsszAda.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629227/04IsszAda.mp3.html
    03Adapte.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629226/03Adapte.mp3.html
    05SararmFotoraflar.m
       p3
http://www.ziddu.com/download/2629225/05SararmFotoraflar.mp3.html
    02Gzbebeim.mp3 http://www.ziddu.com/download/2629224/02Gzbebeim.mp3.html
    Baha-06-lmeyenark.mp
       3
http://www.ziddu.com/download/2629150/Baha-06-lmeyenark.mp3.html
    Baha-08-CesaretimMiV
       ar.mp3
http://www.ziddu.com/download/2629149/Baha-08-CesaretimMiVar.mp3.html
    Baha-07-BunuSenstedi
       n.mp3
http://www.ziddu.com/download/2629148/Baha-07-BunuSenstedin.mp3.html
    Baha-05-SeniBendenAl
       amazlar.mp3
http://www.ziddu.com/download/2629043/Baha-05-SeniBendenAlamazlar.mp3.html
    Baha-10-AkmzBitecek.
       mp3
http://www.ziddu.com/download/2629042/Baha-10-AkmzBitecek.mp3.html
    Baha-04-lgnmBenim.mp
       3
http://www.ziddu.com/download/2629041/Baha-04-lgnmBenim.mp3.html
    Baha-11-SeniBuldum.m
       p3
http://www.ziddu.com/download/2629040/Baha-11-SeniBuldum.mp3.html
    Baha-09-BirDamlaAte.
       mp3
http://www.ziddu.com/download/2629039/Baha-09-BirDamlaAte.mp3.html
    Baha-01-AkAcs.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626360/Baha-01-AkAcs.mp3.html
    baha-Yargittin.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626359/baha-Yargittin.mp3.html
    Baha-03-Vazge.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626358/Baha-03-Vazge.mp3.html
    Baha_BosverUzulme.mp
       3
http://www.ziddu.com/download/2626357/Baha_BosverUzulme.mp3.html
    baha-Zorgibi.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626356/baha-Zorgibi.mp3.html
    Baha-Ruyalar.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626264/Baha-Ruyalar.mp3.html
    baha-Yalnizligim.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626263/baha-Yalnizligim.mp3.html
    Baha-Kiyamamsana.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626262/Baha-Kiyamamsana.mp3.html
    Baha-Kacgece.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626261/Baha-Kacgece.mp3.html
    Baha-CilginimBenim.m
       p3
http://www.ziddu.com/download/2626260/Baha-CilginimBenim.mp3.html
    06_Bizim_Hikayemiz-m
       uziktr_com.mp3
http://www.ziddu.com/download/2626163/06_Bizim_Hikayemiz-muziktr_com.mp3.html
    Baha-BitmeyenCile.mp
       3
http://www.ziddu.com/download/2626162/Baha-BitmeyenCile.mp3.html
    Baha-Aglahalime.mp3 http://www.ziddu.com/download/2626161/Baha-Aglahalime.mp3.html
    Baha-Canimsevgilim.m
       p3
http://www.ziddu.com/download/2626160/Baha-Canimsevgilim.mp3.html
    Baha-Birakinseviyoru
       m.mp3
http://www.ziddu.com/download/2626159/Baha-Birakinseviyorum.mp3.html
    MetinCelik-13-BirYil
       dizKaydi.mp3
http://www.ziddu.com/download/2615056/MetinCelik-13-BirYildizKaydi.mp3.html
    MetinCelik-11-Burani
       nHepsiAnkarali.mp3
http://www.ziddu.com/download/2615018/MetinCelik-11-BuraninHepsiAnkarali.mp3.html
    MetinCelik-09-SivriD
       illi.mp3
http://www.ziddu.com/download/2615017/MetinCelik-09-SivriDilli.mp3.html
    MetinCelik-12-Tatari
       m.mp3
http://www.ziddu.com/download/2615016/MetinCelik-12-Tatarim.mp3.html
    MetinCelik-10-Rakila
       riIcersin.mp3
http://www.ziddu.com/download/2615015/MetinCelik-10-RakilariIcersin.mp3.html
    MetinCelik-08-Kecire
       n.mp3
http://www.ziddu.com/download/2615014/MetinCelik-08-Keciren.mp3.html
    MetinCelik-05-EdaliG
       elin.mp3
http://www.ziddu.com/download/2614886/MetinCelik-05-EdaliGelin.mp3.html
    MetinCelik-04-Eksili
       mon.mp3
http://www.ziddu.com/download/2614885/MetinCelik-04-Eksilimon.mp3.html
    MetinCelik-03-Havala
       nma.mp3
http://www.ziddu.com/download/2614884/MetinCelik-03-Havalanma.mp3.html
    MetinCelik-02-VidiVi
       di.mp3
http://www.ziddu.com/download/2614883/MetinCelik-02-VidiVidi.mp3.html
    MetinCelik-07-Acacak
       sinKlimayi.mp3
http://www.ziddu.com/download/2614882/MetinCelik-07-AcacaksinKlimayi.mp3.html
    AnkaraliCoskun-Rahmi
       yeAbla.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611768/AnkaraliCoskun-RahmiyeAbla.mp3.html
    AnkaraliCoskun-Pire.
       mp3
http://www.ziddu.com/download/2611767/AnkaraliCoskun-Pire.mp3.html
    AnkaraliCoskun-SariK
       izim.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611766/AnkaraliCoskun-SariKizim.mp3.html
    AnkaraliCoskun-Tatli
       sinCilvelisin.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611765/AnkaraliCoskun-TatlisinCilvelisin.mp3.html
    AnkaraliCoskun-Yapma
       zdim.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611764/AnkaraliCoskun-Yapmazdim.mp3.html
    AnkaraliCoskun-Dogdu
       .mp3
http://www.ziddu.com/download/2611570/AnkaraliCoskun-Dogdu.mp3.html
    AnkaraliCoskun-LoyLo
       y.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611569/AnkaraliCoskun-LoyLoy.mp3.html
    AnkaraliCoskun-Bilem
       iyorum.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611568/AnkaraliCoskun-Bilemiyorum.mp3.html
    AnkaraliCoskun-BenBi
       lemedim.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611567/AnkaraliCoskun-BenBilemedim.mp3.html
    AnkaraliCoskun-OgulB
       uNasilGelin.mp3
http://www.ziddu.com/download/2611566/AnkaraliCoskun-OgulBuNasilGelin.mp3.html

ErkinKoray-Memurum Ben.mp3

http://www.ziddu.com/download/2610076/ErkinKoray-MemurumBen.mp3.html

ErkinKoray-Seni Her Gördüğümde.mp3

http://www.ziddu.com/download/2610075/ErkinKoray-SeniHerGrdmde.mp3.html

ErkinKoray-MekOyunu.mp3

http://www.ziddu.com/download/2610074/ErkinKoray-MekOyunu.mp3.html ErkinKoray-Sitem.mp3

http://www.ziddu.com/download/2610073/ErkinKoray-Sitem.mp3.html

ErkinKoray-SenYoksunDiye.mp3

http://www.ziddu.com/download/2610072/ErkinKoray-SenYoksunDiye.mp3.html

ErkinKoray-Krallar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608684/ErkinKoray-Krallar.mp3.html

ErkinKoray-Devlerin.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608683/ErkinKoray-Devlerin.mp3.html

ErkinKoray-AllahAkna.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608682/ErkinKoray-AllahAkna.mp3.html

ErkinKoray-3veBen.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608681/ErkinKoray-3veBen.mp3.html

ErkinKoray-AkOyunu.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608680/ErkinKoray-AkOyunu.mp3.html

ErkinKoray-YalnzlarRhtm.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608565/ErkinKoray-YalnzlarRhtm.mp3.html

ErkinKoray-SanaBireylerOlmu.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608550/ErkinKoray-SanaBireylerOlmu.mp3.html

ErkinKoray-SendenAyr.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608549/ErkinKoray-SendenAyr.mp3.html

ErkinKoray-Yamur.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608548/ErkinKoray-Yamur.mp3.html

ErkinKoray-SilinmeyenHatralar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608547/ErkinKoray-SilinmeyenHatralar.mp3.html

ErkinKoray-SeniHerGrdmde.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608546/ErkinKoray-SeniHerGrdmde.mp3.html

ErkinKoray-Mesafeler.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608466/ErkinKoray-Mesafeler.mp3.html

ErkinKoray-lahiMoruk.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608465/ErkinKoray-lahiMoruk.mp3.html

ErkinKoray-KzlardaAlnAskere.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608464/ErkinKoray-KzlardaAlnAskere.mp3.html

ErkinKoray-NihansinDideden.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608463/ErkinKoray-NihansinDideden.mp3.html

ErkinKoray-Kskanrm.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608462/ErkinKoray-Kskanrm.mp3.html

ErkinKoray-AnmaArkada.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608383/ErkinKoray-AnmaArkada.mp3.html

ErkinKoray-HopHopGelsin.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608382/ErkinKoray-HopHopGelsin.mp3.html

ErkinKoray-AkmzGidecek.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608381/ErkinKoray-AkmzGidecek.mp3.html

ErkinKoray-Akananmyorum.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608380/ErkinKoray-Akananmyorum.mp3.html

ErkinKoray-AkOyunu.mp3

http://www.ziddu.com/download/2608379/ErkinKoray-AkOyunu.mp3.html

ErkinKoray-Anlamadmmp3

http://www.ziddu.com/download/2605421/ErkinKoray-Anlamadm.mp3.html

ErkinKoray-yleByle.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605259/ErkinKoray-yleByle.mp3.html

ErkinKoray-lemBen.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605258/ErkinKoray-lemBen.mp3.html

ErkinKoray-Muallim.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605257/ErkinKoray-Muallim.mp3.html

ErkinKoray-SylenirBana.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605256/ErkinKoray-SylenirBana.mp3.html

ErkinKoray-UzatSereParman.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605255/ErkinKoray-UzatSereParman.mp3.html

ErkinKoray-akn.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605102/ErkinKoray-akn.mp3.html

ErkinKoray-Zleyha.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605101/ErkinKoray-Zleyha.mp3.html

ErkinKoray-Sevince.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605100/ErkinKoray-Sevince.mp3.html

ErkinKoray-SrEnstrumental.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605099/ErkinKoray-SrEnstrumental.mp3.html

ErkinKoray-KarlDalar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605018/ErkinKoray-KarlDalar.mp3.html

ErkinKoray-HeleYar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605017/ErkinKoray-HeleYar.mp3.html

ErkinKoray-ArapSa.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605016/ErkinKoray-ArapSa.mp3.html

ErkinKoray-Eyvah.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605015/ErkinKoray-Eyvah.mp3.html

ErkinKoray-KomuKz.mp3

http://www.ziddu.com/download/2605014/ErkinKoray-KomuKz.mp3.html

ErkinKoray-Sevince.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604819/ErkinKoray-Sevince.mp3.html

ErkinKoray-akn.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604818/ErkinKoray-akn.mp3.html

ErkinKoray-SaynArkadamOsman.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604817/ErkinKoray-SaynArkadamOsman.mp3.html

ErkinKoray-yleBirGeer.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604816/ErkinKoray-yleBirGeer.mp3.html

ErkinKoray-YalnzlarRhtm.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604815/ErkinKoray-YalnzlarRhtm.mp3.html

ErkinKoray-HareKrshna.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604696/ErkinKoray-HareKrshna.mp3.html

ErkinKoray-HayYamYam.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604695/ErkinKoray-HayYamYam.mp3.html

ErkinKoray-Fesuphanallah.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604694/ErkinKoray-Fesuphanallah.mp3.html

ErkinKoray-llaki.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604693/ErkinKoray-llaki.mp3.html

ErkinKoray-HayatKatar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604692/ErkinKoray-HayatKatar.mp3.html

ErkinKoray-AnkaraRzgar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604600/ErkinKoray-AnkaraRzgar.mp3.html

ErkinKoray-Estarabim.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604599/ErkinKoray-Estarabim.mp3.html

ErkinKoray-DeliKadn.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604598/ErkinKoray-DeliKadn.mp3.html

ErkinKoray-ArapSa.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604597/ErkinKoray-ArapSa.mp3.html

ErkinKoray-pler.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604596/ErkinKoray-pler.mp3.html

ErkinKoray-Sevdiim.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604540/ErkinKoray-Sevdiim.mp3.html

ErkinKoray-SilinmeyenHatralar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604539/ErkinKoray-SilinmeyenHatralar.mp3.html

ErkinKoray-SaynArkadamOsman.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604538/ErkinKoray-SaynArkadamOsman.mp3.html

ErkinKoray-AnkaraSokaklar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604473/ErkinKoray-AnkaraSokaklar.mp3.html

ErkinKoray-Bekle.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604472/ErkinKoray-Bekle.mp3.html

ErkinKoray-AyBirTane.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604471/ErkinKoray-AyBirTane.mp3.html

ErkinKoray-Meyhanede.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604470/ErkinKoray-Meyhanede.mp3.html

ErkinKoray-yleBirGeer.mp3

http://www.ziddu.com/download/2604469/ErkinKoray-yleBirGeer.mp3.html

ErkinKoray-YanlzlarRhtm.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601435/ErkinKoray-YanlzlarRhtm.mp3.html

ERKNKORAY-yleBirGeer.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601434/ERKNKORAY-yleBirGeer.mp3.html

ERKNKORAY-Sevince.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601433/ERKNKORAY-Sevince.mp3.html

ErkinKoray-SilinmeyenHatiralar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601432/ErkinKoray-SilinmeyenHatiralar.mp3.html

ErkinKoray-NelerOluyorHayatta.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601341/ErkinKoray-NelerOluyorHayatta.mp3.html

ErkinKoray-pcler.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601340/ErkinKoray-pcler.mp3.html

ErkinKoray-GoktekiYildizlar.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601339/ErkinKoray-GoktekiYildizlar.mp3.html

ErkinKoray-Fesuphanallah.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601338/ErkinKoray-Fesuphanallah.mp3.html

ERKNKORAY-Estarabim.mp3

http://www.ziddu.com/download/2601337/ERKNKORAY-Estarabim.mp3.html

ErkinKoray-AkmzBitecek.mp3

http://www.ziddu.com/download/2597568/ErkinKoray-AkmzBitecek.mp3.html

ErkinKoray-KomuKz.mp3

http://www.ziddu.com/download/2597567/ErkinKoray-KomuKz.mp3.html

ERKINKORAY-AnkaraRzgar.MP3

http://www.ziddu.com/download/2597566/ERKINKORAY-AnkaraRzgar.MP3.html

ERKNKORAY-Cemalm.mp3

http://www.ziddu.com/download/2597565/ERKNKORAY-Cemalm.mp3.html

ErkinKoray-AkrebiGzleri.mp3

http://www.ziddu.com/download/2597564/ErkinKoray-AkrebiGzleri.mp3.html


Albüm Adı : SATAN SATANA
Yapım şirketi : MYD MÜZIK
Çıkış Tarihi : 2005

01. Satan Satana
02. Her Gece
03. El Bilsin
04. Gelmesin
05. Gurbet Ellerde
06. Dön Gel
07. Aşk Dedim
08. Namerde Yem Olmaktansa
09. Olanlar Oldu
10. Kör Olası
11. Kerkük Elden Ele Düştü
12. Kızıl Elmam

http://letitbit.net/download/6df2f3104509/Mustafa-Yildizdogan—2005.rar.html


Albüm Adı : BU VATAN KIMIN
Yapım şirketi : AKBAS MÜZIK ÜRETIM
Çıkış Tarihi : 1998

01 Abi
02 Arzum
03 Bu Vatan Kimin
04 Dua
05 Gaziantep Yolu
06 Gitme Turnam
07 Mecnun Gibi
08 Ruhum Zindanda Kaldı
09 Saçların
10 Türkü Sev

http://letitbit.net/download/44d903469055/Mustafa-Yildizdogan—Bu-Vatan-Kimin.rar.html

Albüm Adı : BIZ BU HALLERE DÜSECEK ADAMMIYDIK
Yapım şirketi : MYD MÜZIK
Çıkış Tarihi : 2003

01. Biz Bu Hallere Düşecek Adam mıydık
02. Aşk Budur
03. Aman Ayşem
04. Yar Olana Sor
05. Küstüm
06. Hüdayi
07. Bakma Öyle Islak Islak
08. Divane Gönül
09. Unutamadim
10. Kerkük Elleri
11. Oğlum
12. Deli Kiz

http://letitbit.net/download/3b7cca223424/Mustafa-Yildizdogan—Biz-Bu-Hallere-D–secek-Adammiydik.rar.html

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.